Elektromit

sieci i instalacje elektroenergetyczne

Ponad 25 lat doświadczeń w branży, dziesiątki referencji wystawionych przez inwestorów, jesteśmy solidnym i sprawdzonym wykonawcą.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup podnośnika hydraulicznego oraz innowacyjnego geodezyjnego zestawu pomiarowego GNSS, a także wzrost zatrudnienia" mająca na celu rozwój firmy: Mitoraj Władysław 1. Sieci i Instalacje Elektroenergetyczne „ELEKTROMIT" 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELEKTROMIT II" 3. Studio Urody „RETRO" poprzez zakup wysięgnika hydraulicznego oraz geodezyjnego zestawu pomiarowego GNSS, umożliwiających rozszerzenie zakresu świadczonych usług oraz utworzenie 2 etatów do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oferta

Nasze usługi

Świadczymy nasze usługi z należytą starannością. Niezależnie od twoich potrzeb spełnimy twoje wszystkie oczekiwania.

Sieci energetyczne

sieci energetyczne napowietrzne SN, NN i NLK

linie kablowe NN i SN

słupowe i kontenerowe stacje transformatorowe

Sieci teletechniczne

budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznych

budowa i przebudowa sieci światłowodowych

budowa i przebudowa sieci miedzianych

Instalacje elektryczne

instalacje elektryczne stacji benzynowych i hal produkcyjnych

instalacje urządzeń piorunochronnych i odgromowych

inwentaryzacja geodezyjna

Usługi pomiarowe

lokalizacja infrastruktury podziemnej

badania i pomiary instalacji elektrycznych

lokalizacja uszkodzeń kabli nN

Usługi projektowe

projekty energetyczne

projekty elektryczne

projekty teletechniczne

Maszyny

Nasz park maszynowy

Nasz park maszynowy jest przygotowany do wszelkich rodzajów prac, a w jego skład wchodza m.in podnośniki montażowe, dźwigi, koparko-ładowarki, minikoparki, oraz wiele, wiele innych.

Referencje

Co mówią o nas nasi klienci

Wodzisławskie przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych przemysłu węglowego

Duża fachowość i rzetelność wykonawstwa oraz dobra ogranizacja robót.

mgr inż. Stanisław Pietrwalski

mgr inż. Stanisław Pietrwalski

Zastępca dyrektora

P.P.H.U Legal

Roboty wykonano solidnie i terminowo, zgodnie z przepisami BHP i wymogami Nadzoru Górniczego.

inż. Bolesław Paw

inż. Bolesław Paw

Prezes

Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego "Energopol"

Prace były wykonane w sposób zorganizowany i z należytą starannością.

mgr Roman Królicki

mgr Roman Królicki

Prezes Zarządu

P.P.H "AKSAM"

Fachowość zatrudnionego personelu, dobra organizacja pracy, aktywność i samodzielność przy realizacji powierzonych robót oraz dotrzymanie uzgodnionych terminów.

Adam Klęczar

Adam Klęczar

Właściciel

P.P.H.U HYDROSTAL

Prace projektowe zostały wykonane terminowo, z zachowaniem wymogów projektowych oraz wszystkich warunków technicznych. Współpraca z firmą układa sie wzorowo.

Zbigniew Gabrys

Zbigniew Gabrys

Prezes Zarządu

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

Usługi wykonane przez Firmę "ELEKTROMIT" cechuje terminowość, rzetelność oraz fachowość.

inż. Henryk Adamski

inż. Henryk Adamski

p.o Dyrektor

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

ELEKTROMIT

"ELEKTROMIT" Władysław Mitoraj

ELEKTROMIT II

P.H.U "ELEKTROMIT II" s.c. Władysław Mitoraj, Paweł Mitoraj